Metode Bahasa Inggris 468 x 60
http:/www.kumpulsoal.com
MATA PELAJARAN : IPA
UNTUK: SD Kelas 6
MATERI: 1.   Perkembangbiakan makhluk hidup


Status keanggotaan Anda saat ini adalah BELUM MENJADI MEMBER KUMPULSOAL.COM !
Dapatkan soal-soal berikut kunci jawaban yang lebih banyak dengan menjadi MEMBER di KUMPULSOAL.COM!
SOAL ISIAN:

1

tujuan dari okulasi itu adalah...

2

Tahapan makhluk hidup menuju kedewasaan dimulai pada masa....

3

Perkembangbiakan Secara Tidak Kawin pada Hewan adalah ... dan ...

4

contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan
cara geragih adalah ....

5

Penyerbukan dapat dibantu oleh . . ., . . . , dan . . . .

6

Salah satu kerugian  kerugian-kerugian dari vegetatif buatan adalah....

7

alat kelamin bretina pada tumbuhan adalah....

8

Contoh hewan yang berkembang biak dengan pembentukan tunas baru adalah ....

9

penyerbukan bastar adalah....

10

Perkembangbiakkan secara kawin disebut juga ….

11

Tanaman pisang berkembang biak dengan . . . .

12

perkawinan adalah....

13

menstruasi adalah....

14

Perkembangbiakkan generatif pada hewan terdiri dari ..., ... dan ....

15

Mahkluk hidup setiap hari bertambah banyak karena … 

16

Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif ada dua macam, yaitu
vegetatif . . . dan vegetatif . . . .

17

contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas adventif adalah...

18

Bawang merah berkembang biak dengan ....

19

Perkembangbiakan yang dilakukan dengan cara menempelkan kulit yang
bertunas pada batang pohon induk disebut ….

20

Contoh tumbuhan yang dapat dikembangbiakkan dengan cara merunduk adalah....

21

Salah satu ciri sederhana hewan yang berkembang biak dengan cara ovipar
adalah ….

22

penyerbukan tetangga adalah....

23

cicak berkembang biak dengan cara .........

24

Manusia berkembangbiak dengan cara . . . .

25

Hewan kelelawar berkembangbiak dengan cara …

26

penyerbukan silang adalah....

27

penyerbukan sendiri adalah....

28

spermatozoid pada tumbuhan terletak di ....

29

Hewan yang berkembang biak secara vivipar diantaranya ..., ..., dan ....

30

Mencangkok termasuk cara berkembang biak secara . . . .

31

contoh  tumbuhan yang dapat dicangkok adalah.... dan....

32

bagian-bagian dari putik adalah ...., .... dan ....

33

vivivar adalah perkembangbiakan ewan dengan cara ............

34

alat kelamin jantan pada tumbuhan adalah....

35

Ikan berkembang biak dengan cara . . . .

36

Penyerbukan artinya .... 

37

Bersatunya serbuk sari dengan bakal biji disebut . . . .

38

Masa pubertas adalah....

39

Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas adalah ....

40

Salah satu keuntungan perkembangbiakkan secara vegetatif adalah....

41

Hewan vivipar disebut juga hewan mamalia karena ....

42

Salah satu perubahan fisik pada laki-laki saat pubertas adalah....


SOAL ESSAY

1.

Sebutkan bagian-bagian dari putik!

2.

jelaskan pengertian geragih atau stolon  dan berikan contohnya

3.

Apakah tujuan dari okulasi itu?

4.

Berikan contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas adventif!

5.

Sebutkan tumbuhan-tumbuhan yang dapat dikembangbiakkan dengan cara merunduk!

6.

Apakah yang dimaksud dengan hewan mamalia dan berikan contohnya!

7.

Jelsakan yang dimaksud dengan penyerbukan bastar!

8.

Tuliskan kerugian-kerugian dari vegetatif buatan!

9.

Apakah yang dimaksud dengan Perkembangbiakan secara vegetatif?

10.

Apakah yang menjadi alat perkembangbiakan tumbuhan?

Status keanggotaan Anda saat ini adalah BELUM MENJADI MEMBER KUMPULSOAL.COM !
Dapatkan soal-soal berikut kunci jawaban yang lebih banyak dengan menjadi MEMBER di KUMPULSOAL.COM!

KUNCI JAWABAN


KUNCI JAWABAN ISIAN:

1.

menggabungkan sifat-sifat unggul dari dua tanaman sehingga diperoleh
satu tanaman yang memiliki gabungan sifat unggul

  PENJELASAN:

tujuan dari okulasi itu adalah menggabungkan sifat-sifat unggul dari dua tanaman sehingga diperoleh satu tanaman yang memiliki gabungan sifat unggul

2.

pubertas

  PENJELASAN:

Tahapan makhluk hidup menuju kedewasaan dimulai pada masa pubertas

3.

membelah diri dan tunas

  PENJELASAN:

Perkembangbiakan Secara Tidak Kawin pada Hewan adalah membelah diri dan tunas

4.

antanan

  PENJELASAN:

contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan
cara geragih adalah antanan

5.

manusia, angin dan hewan

  PENJELASAN:

Penyerbukan dapat dibantu oleh manusia, angin dan hewan

6.

merusak tumbuhan induk

  PENJELASAN:

Salah satu kerugian  kerugian-kerugian dari vegetatif buatan adalah merusak tumbuhan induk

7.

putik

  PENJELASAN:

putik merupakan alat kelamin betina.

8.

Hydra

  PENJELASAN:

Hydra adalah jenis hewan yang dapat berkembang biak baik secara generatif maupun vegetatif

9.

serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga lain yang
berbeda pohon dan tidak sejenis tetapi masih satu famili

 

  PENJELASAN:

Penyerbukan bastar, yaitu serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga lain yang
berbeda pohon dan tidak sejenis tetapi masih satu famili

 

10.

generatif

  PENJELASAN:

Perkembangbiakkan secara kawin disebut juga generatif

11.

tunas

  PENJELASAN:

Tanaman pisang berkembang biak dengan tunas

12.

 proses peleburan antara sel kelamin jantan dengan sel kelamin betina

  PENJELASAN:

Perkawinan atau pembuahan adalah proses peleburan antara sel kelamin jantan dengan sel kelamin betina

13.

keluarnya sel telur (ovum) dari indung
telur (ovarium) yang tidak dibuahi bersama lapisan dinding rahim yang banyak
mengandung pembuluh darah

  PENJELASAN:

Menstruasi adalah keluarnya sel telur (ovum) dari indung
telur (ovarium) yang tidak dibuahi bersama lapisan dinding rahim yang banyak
mengandung pembuluh darah

14.

ovipar, vivipar dan ovovivipar

  PENJELASAN:

Perkembangbiakkan generatif pada hewan terdiri dari ovipar, vivipar dan ovovivipar

15.

berkembangbiak

  PENJELASAN:

Mahkluk hidup setiap hari bertambah banyak karena berkembangbiak

16.

alami dan buatan

  PENJELASAN:

Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif ada dua macam, yaitu
vegetatif alami dan vegetatif buatan

17.

cocor bebek

  PENJELASAN:

Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas adventif adalah cocor bebek

18.

umbi lapis

  PENJELASAN:

Bawang merah berkembang biak dengan umbi lapis

19.

okulasi

  PENJELASAN:

Perkembangbiakan yang dilakukan dengan cara menempelkan kulit yang
bertunas pada batang pohon induk disebut okulasi

20.

alamanda

  PENJELASAN:

Tumbuhan yang
biasa dikembangbiakan antara lain alamanda

21.

menyusui anaknya

  PENJELASAN:

Salah satu ciri sederhana hewan yang berkembang biak dengan cara ovipar
adalah menyusui anaknya

22.

serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga lain
tetapi kedua bunga itu masih satu pohon

  PENJELASAN:

Penyerbukan tetangga, yaitu serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga lain
tetapi kedua bunga itu masih satu pohon

23.

ovipar

  PENJELASAN:

ovipar adalah perkembang biakan dengan bertelur

24.

Melahirkan

  PENJELASAN:

Manusia berkembangbiak dengan cara Melahirkan

25.

vivivar

  PENJELASAN:

kelelawar berkembangbiak dengan cara vivivar atau melahirkan

26.

serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga lain yang
berbeda pohon tetapi masih satu jenis

  PENJELASAN:

Penyerbukan silang, yaitu serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga lain yang
berbeda pohon tetapi masih satu jenis

27.

serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga itu sendiri

  PENJELASAN:

Penyerbukan sendiri, yaitu serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga itu sendiri

28.

setiap serbuk sari

  PENJELASAN:

Di dalam setiap serbuk sari terdapat sel kelamin jantan atau spermatozoid

29.

Ayam, bebek, dan burung

  PENJELASAN:

Hewan yang berkembang biak secara vivipar diantaranya Ayam, bebek, dan burung

30.

vegetatif buatan

  PENJELASAN:

Mencangkok termasuk cara berkembang biak secara vegetatif buatan

31.

Rambutan dan durian

  PENJELASAN:

contoh  tumbuhan yang dapat dicangkok adalah Rambutan dan durian

32.

kepala putik, tangkai putik,dan bakal buah

  PENJELASAN:

Putik terdiri kepala putik, tangkai putik,dan bakal buah

33.

bertelur

  PENJELASAN:

vivivar adalah perkembangbiakan hewan dengan bertelur

34.

Benang sari

  PENJELASAN:

Benang sari merupakan alat kelamin jantan

35.

bertelur

  PENJELASAN:

Ikan berkembang biak dengan cara bertelur

36.

melekatnya atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putik

  PENJELASAN:

penyerbukan ialah melekatnya atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putik

37.

penyerbukan

  PENJELASAN:

Bersatunya serbuk sari dengan bakal biji disebut penyerbukan

38.

Tahapan makhluk hidup menuju kedewasaan 

  PENJELASAN:

Masa pubertas adalah Tahapan makhluk hidup menuju kedewasaan 

39.

pisang

  PENJELASAN:

Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas adalah pisang

40.

sifatnya sama dengan induknya

  PENJELASAN:

Salah satu keuntungan perkembangbiakkan secara vegetatif adalah sifatnya sama dengan induknya

41.

melahirkan anaknya

  PENJELASAN:

Hewan vivipar disebut juga hewan mamalia karena melahirkan anaknya

42.

tumbuh kumis

  PENJELASAN:

Salah satu perubahan fisik pada laki-laki saat pubertas adalah tumbuh kumis


KUNCI JAWABAN ESSAY:

1.

Putik terdiri kepala putik, tangkai putik,dan bakal buah

2.

Geragih atau stolon adalah batangyang tumbuh mendatar di permukaan tanah.

Contoh
tumbuhan yang berkembang biak dengan
cara geragih adalah antanan, arbei, rumput teki, dan strowberi

3.

Pada dasarnya tujuan okulasi atau
menempel sama dengan tujuan mengenten atau menyambung, yaitu
menggabungkan sifat-sifat unggul dari dua tanaman sehingga diperoleh
satu tanaman yang memiliki gabungan sifat unggul

4.

Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas adventif adalah cocor bebek, sukun, cemara, dan kersen/talok.

5.

Tumbuhan yang
biasa dikembangbiakan antara lain alamanda,
anyelir, apel, selada air, anggur dan sebagainya

6.

Hewan menyusui anaknya disebut mamalia. Contoh hewan melahirkan
antara lain kambing, gajah, kucing, singa, tikus, kerbau, kelelewar, sapi,
kuda, beruang, paus, lumba-lumba, dan sebagainya.

7.

Penyerbukan bastar, yaitu serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga lain yang
berbeda pohon dan tidak sejenis tetapi masih satu famili

8.

Sedangkan kerugian vegetatif buatan adalah sebagai berikut.
a. Tumbuhan yang diperbanyak secara vegetatif buatan tidak memiliki akar
tunggang sehingga mudah tumbang.
b. perkembangbiakan vegetatif buatan menghasilkan sedikit keturunan atau
tumbuhan baru.
c. merusak tumbuhan induk

9.

Perkembangbiakan secara vegetatif (tidak kawin), yaitu individu baru (anak)
berasal hanya dari satu induk saja sehingga individu baru merupakan bagian
tubuh induknya

10.

Alat perkembangiakan tumbuhan adalah benang sari dan putik